tűzvédelmi oktatás
AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
tűzvédelem

Tűzvédelemi oktatas

A munkáltató tűzvédelmi oktatással kapcsolatos kötelességei a 1996. évi XXXI. Tűzvédelmi törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22.§ (3)-ban találhatók.

Amennyiben cégük tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett, úgy munkavállalóikkal, valamint az érintett személyekkel a szabályzatukban foglaltakat ismertetni, ennek tényét pedig dokumentálni kell.

Ez azért fontos, mert a tűzvédelmi szabályokat akkor lehet betartani és betartatni, ha ismerik is őket a munkavállalók. Előzetesen meg kell ismertetni velük az általános tűzvédelmi szabályokon túl a helyi sajátosságokat is.

A tűzvédelmi oktatás közben minden munkavállalóval megismertetésre kerül:

  • a Tűzvédelmi Szabályzat,
  • Tűzriadó terv,
  • a munkakörrel kapcsolatos tűzvédelmi és használati előírások,
  • a tűzjelzés módja házon belül,


TŰZVÉDELMI OKTATÁS

  • a tűzoltóságnak történő jelzés,
  • a menekülési és sorakozó, valamint gyülekező helyek,
  • a tűzoltó készülékek, felszerelések és eszközök használata,
  • a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei.

Tűzvédelmi oktatást munkába álláskor, új tűzveszélyes technológia esetén, tűzesetet követően, tűzvédelmi helyzet változása esetén kell tartani.

Tűzvédelmi oktatást indokolt évente egy alkalommal ismétlődő jelleggel tartani.

A tűzvédelmi oktatást munkaidőben, a munkáltató költségére kell megtartani, de az azon való részvétel kötelező.

Amennyiben a cégnél tűzriadó terv is elkészítésre került, akkor az abban foglaltakat évente egy alkalommal kell gyakoroltatni az érintettekkel.

A tűzvédelmi oktatás megtartása csak egy része a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatoknak, ugyanakkor rendkívül fontos alapköve is, ezért a tűzvédelmi oktatást minden esetben valóban meg kell tartani, nem elégséges aláírással azt a látszatot kelteni, mintha megtartották volna, viszont a valódi oktatási anyag átadására nem került sor.

A legbiztosabb módszer az, ha tűzvédelmi szakember tartja meg az éves tűzvédelmi oktatásokat, és az új dolgozók tűzvédelmi oktatását.

A tűzvédelmi oktatás általános időtartama 30-60 perc közötti. Ennyi idő alatt a szükséges tudnivalók átadhatók.

A tűzvédelmi oktatást célszerűen a munkavédelmi oktatással összevonva érdemes tartani.