munkavédelmi oktatás
AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
munkavédelem

OKTATÁSRÓL ÁLTALÁBAN

Minden munkaadónak és munkavállalónak egyaránt fontos, hogy a munkavégzés közben mindenki tisztában legyen a szakterületére vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírásokkal, szabályokkal, kötelességekkel, feladatokkal, jogokkal.

Ehhez még a munkába állás előtt munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson kell minden dolgozónak részt vennie, ahol az alapvető és általános ismereteken túl a saját munkájához kapcsolódó legfontosabb munkavédelmi és tűzvédelmi kérdésekkel is megismerkedhetnek.

Ezt a munkavédelmi, illetve tűzvédelmi oktatást az alábbi esetek előfordulásakor kell még megszervezni:

  • munkába álláskor,
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • új technológia bevezetésekor


OKTATÁSRÓL ÁLTALÁBAN

A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás elsődleges célja, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Ezen túl fontos, hogy a dolgozók ismerjék meg a munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a tűzveszélyességet, a tűzjelzést, a tűz esetén szükséges feladatokat, a tűzoltó felszerelések megfelelő használatát, a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát és előírásait.

A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás formái:

  • előzetes oktatás: a munkába állás előtt kell megtartani,
  • időszakos oktatás: ismeretek szinten tartása illetve új ismeretek átadása.
  • rendkívüli oktatást súlyos munkabaleset, rendkívüli esemény, súlyos üzemzavar esetén indokolt tartani, ahol át kell adni a tanulságokat, fel kell hívni a figyelmet hasonló események bekövetkezésének elkerülésére.

Mind a munkavédelmi oktatás, mind a tűzvédelmi oktatás megtartását naplóban dokumentálni kell. A naplóban fel kell tüntetni az oktatás helyét, idejét, tárgyát, az oktatásra kötelezettek és a megjelentek létszámát, nevét, aláírását, valamint az oktató nevét, aláírását.