munkavédelmi oktatás
AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
munkavédelem

Munkavédelmi oktatás

A 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény előírása szerint minden dolgozónak a munkavégzés keretén belül, munkaidőben a munkáltató költségére részt kell vennie munkavédelmi oktatáson.

Ezen az oktatáson a munkavállalók megismerik:

  • a legfontosabb munkavédelmi jogokat és kötelezettségeket,
  • a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi, szervezeti feltételeit,
  • a munkahelyi kockázatokat és az ellenük való védekezés elemeit,
  • foglalkozás egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos tudnivalókat,
  • egyéni védőeszközök használatát,
  • a munkabalesetek, üzemi balesetek fogalmát, bekövetkezésük esetén szükséges teendőket,
  • elsősegélynyújtási alapismereteket.


MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

Azért javasolt a munkavédelmi oktatás megtartása az alkalmazottak részére, valamint annak dokumentálása, és az oktatási tematika összeállítása az adott tevékenységre, mert így nem esik abba a hibába, hogy úgy írat alá az alkalmazottakkal egy papírt arról, hogy átestek az oktatáson, hogy valójában nincsenek tisztában az előírásokkal. Ennek ugyanis később láthatja a kárát a munkáltató, amikor is egy veszélyhelyzetet nem megfelelően kezelnek a dolgozói, ezzel kárt okozva akár saját testi épségükben, a cég berendezéseiben, hírnevében.

A munkavédelmi oktatás és tűzvédelmi oktatás megtartásáért a munkáltató felel, ezek elmulasztása komoly szankcionálást jelenthet.

A munkáltató kötelezettsége meggyőződni arról is, hogy a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást követően a munkavállaló elsajátította-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, azokat tudja-e alkalmazni a munkavégzése során.

A hatályos előírások alapján a munkavédelmi oktatási ismeretek megszerzéséig a munkavállaló nem foglalkoztatható!

Az előzetes munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást a munkába állás előtt kell megtartani: itt figyelemmel kell lenni a munkahely, munkakör és a munkavégzés sajátosságaira.
A munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasság megszerzése a cél.

Az időszakos munkavédelmi oktatás célja: a megszerzett tudás szinten megtartása, valamint folyamatos munkavégzéshez szükséges tudásanyag átadása.

Rendkívüli munkavédelmi oktatás: súlyos munkabalesetek vagy foglalkozási megbetegedés, rendkívüli események, súlyos üzemzavar után indokolt megtartani. Célja a figyelemfelkeltés és a tanulságok átadása, a feladatok meghatározása, amelyekkel megelőzhetik a balesetek, megbetegedés megismétlődését.

Rendkívül fontos, a későbbi esetleges jogviták elkerülése érdekében, hogy a munkavédelmi oktatások, megfelelő formában és tartalommal, írásban rögzítésre kerüljenek.

Erre a célra tökéletesen megfelel a munkavédelmi oktatási napló, amely tartalmazza az összes fontos adatot a megtartott, vagy megtartandó oktatással kapcsolatban.

A munkavédelmi oktatások megtörténtét a területileg illetékes munkavédelmi hatóságok ellenőrizhetik, hiányát bírsággal sújthatják.