munkavédelmi oktatás
AZ ÖN BIZTONSÁGA
KÖZÖS ÜGYÜNK.
munkavédelmi oktatás

Környezetvédelemi Oktatás

A környezetvédelmi oktatás célja, hogy minden munkavállaló ismerje meg a munkaköréhez, tevékenységéhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat.

A környezetvédelem ugyanis olyan összetett feladat, amiből mindenki kiveheti a részét, a környezetünket a legapróbbnak tűnő ráfordítással is védeni szükséges.

Környezetünk legfontosabb alkotó elemei lehetnek élők és élettelenek, természetes és mesterséges képződmények, gyorsan és lassan változóak, közvetett vagy közvetlen terhelésnek kitettek.

A legfontosabb környezeti alkotóelemek:

 • A Föld
 • A vizek
 • A levegő
 • Az élővilág


Környezetvédelemi Oktatás

 • A táj
 • Települési környezet

Fontos tudni, hogy a környezet egyes alkotó elemei összefüggésben vannak egymással. Az egyik károsodása hatást gyakorolhat a másikra, egyikük védelme befolyásolhatja a másik védelmét is.

Végkifejletként valamennyi környezetkárosítás az emberre hat, annak életkörülményeit, életének minőségét rontja. A modern kor emberének túlélését a környezettel való harmonikus együttélés garantálhatja.

A környezeti elemek védelme, megóvása nélkül nem lehet fenntarthatóságról beszélni, nem garantálható a folyamatos gazdasági, társadalmi, műszaki fejlődés.

A legmagasabb szabályozás a környezetvédelem területén az alábbiakat jelenti:

A Magyar Köztársaság 2012. január 1-jén hatályba lépő új alkotmányának Szabadság és felelősség fejezet XXI. cikk (1) francia bekezdése kimondja, hogy „Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.”. A (2) francia bekezdés szerint „Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt – törvényben meghatározottak szerint – helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni.”.

Az alkotmányt követő legmagasabb szintű környezetvédelmi jogszabály az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, vagy röviden, ahogy emlegetni szok-ták: a környezetvédelmi törvény.

Ez a jogszabály általános szinten fogalmazza meg mind a természetes személyes, mind a jogi személyiségek és intézményrendszerek általános jogait és kötelezettségeit élhető és megóvandó környezetet illetően.

A cégek alapvetően több dologgal is tudnak tenni azért, hogy a környezet terhelésének mértéke mérséklődjön.

Mindennapi munkájuk során, az alábbi dolgok figyelembe vételével hozzájárulhatnak a környezet megóvásához:

 1. Enerigatakarékosság:

  • fűtés optimalizálása, megfelelő, nem túlzó használata,
  • vízhasználat mérséklése, a pocsékolás megelőzése,
  • világítás optimalizálása, szükség szerinti használata
  • közlekedés terén a tömegközlekedés preferálása, támogatása a gépjárművekkel szemben.

 2. Hulladékkezelés:

  • szelektív hulladékgyűjtés műanyag, papír, fém, üveg tárgyak szeparált gyűjtése,
  • szerves hulladékok komposztálása,
  • fáradt olaj, akkumulátor, elemek, vegyszeres flakonok, lejárt gyógyszerek szervezett, elkülönített gyűjtése,
  • fertőző anyagok, vérrel, váladékkal szennyezett eszközök szeparált, szigorúan elkülönített gyűjtése és megsemmisítése,
  • festékpatronok, tonerek, elektronikai hulladékok szervezett begyűjtése.

Fentiek ismertetéséhez, tájékoztatási céllal a szükséges környezetvédelmi oktatás megtartásáért a munkáltató felel. Az oktatás megtörténtét a dolgozók a környezetvédelmi oktatási naplóban aláírásukkal igazolják.